3 Maj, Internationella dagen för pressfrihet

Hallå hela pressen .... :P
 
Idag är alltså dagen som bygger på samhällets tryck- och yttrandefrihet, närmare bestämt pressfrihet. Syftet med denna dag är att hedra de uppoffringar som gjorts för pressfrihet runt om i världen. Dagen ska även påminna regeringarna om deras skyldighet att upprätthålla yttrandefriheten. 
 
Jag (Sofia) tycker det är jättebra att vi har yttrandefrihet och pressfrihet så att vi kan veta så mycket om vår omgivning osv. Det hade ju varit hemskt om vi inte hade våra bloggar exempelvis, för vi bidrar med så mycket till våra läsare, haha :P
 
Om ni vill veta mer om dagens tema gå in på följande hemsida:
http://www.wan-ifra.org/microsites/30-days-for-freedom
 

Kommentera här: