6 Mars, Europeiska Logopeddagen

Hejsan!
 
Idag är det ännu ett tema som faller inom det mer "tråkiga" och "oförståerliga" kategorierna, vilket kommer innebära att detta inlägg blir kort och troligtvis ganska ointressant :P Uppmärksamheten går idag till alla logopeder ute i Europa, detta arbetsområde innebär enligt wikipedia:
 
Logopedens uppgift är att utreda, diagnostisera och behandla kommunikationsproblem till följd av språkstörningtalstörning och röststörning. I logopedens ansvarsområde ingår även diagnostik och behandling av sväljningsstörningar, dysfagi.
 
Som ni märker är det ett mycket betydelsefullt yrke, där behövande människor får hjälp att utvecklas. Själv (Sofia) har jag inte stött på det här yrket ännu, varken läst eller hört något om det någon gång, så det har jag lärt mig idag :) 
 
Har ni hört talas om yrket innan och vad tycker ni om det?
 

Kommentera här: